Cyklotúra okolo VN Kráľová

Po šiestich rokoch, 11. augusta 2019, sme sa znovu vydali na cyklotúru k neďalekej rieke Váh, pri Vodnú nádrž Kráľová.

Územie vodného diela Kráľová sa nachádza v južnej časti západného Slovenska medzi mestami Sereď, Galanta a Šaľa, obkolesené obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Šoporňa a Šintava.

Územie nádrže s obvodovými ochrannými hrádzami a s odbernými objektmi sa rozprestiera na území Trnavského kraja. Územie, kde je vybudovaná hať, vodná elektráreň a plavebná komora patrí do Nitrianskeho kraja.

Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie daného úseku Váhu, na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Vodná plocha nádrže (1082 ha) siaha od priehradného telesa (hate) pri obci Kráľová nad Váhom až po cestný most pri obci Váhovce. Objem vody v nádrži sa pohybuje približne pri 52 mil. m³. Výkon elektrárne je 45 MW. Rozmery plavebnej komory sú 110 × 24 × 4,5 m (trieda VI.a).

Naša cyklotúra sa začínala v ranných nedeľných hodinách. Ako je už snáď zvykom, mali sme niekoľko východzích bodov. Z obce Maňa, Radava, Čechynce a z mesta Šurany. Miesta stretávky sme si určili pri Mojzesove a v obci Rastislavice. Celkovo sa nás zišlo sedem členov. Veľmi nás potešilo, že z toho počtu boli dvaja členovia do 15 rokov.

Dopoludňajšie malé mračná sa okolo obeda, keď sme už boli pri VN Kráľová, odsunuli a na nás začalo krásne svietiť slnko. Ako sa však hovorí „pieklo“. Vietor sa na otvorenej ploche vody rozfúkal a naše zásoby vody sa nám začali rýchlo míňať. Po niekoľkých malých prestávkach na občerstvenie sme v meste Šaľa všetci s radosťou doplnili naše zásoby nápojov a vydali sa na spiatočnú cestu domov. V miestnej reštaurácii v obci Rastislavice sme doplnili trochu energie vo forme jedla a nápojov a rozlúčili sme sa s časťou našej skupiny, ktorá pokračovala smerom na Nitru. Ostatok skupiny sa vydal smerom na Komjatice a Maňu.

Cyklotúra sa vydarila veľmi dobre. Všetci zúčastnení ju hodnotili ako dobre vydarenú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *