Bezpečný odstup od cyklistu pri predchádzaní

Dňa 14. apríla 2021 schválili v ČR novelu zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách.
Okrem iného obsahuje aj ustanovenie o bezpečnom odstupe vozidla od cyklistu pri predchádzaní – bezpečné predchádzanie.
Takéto bezpečné predchádzanie ukladá povinnosť predchádzať cyklistu vo vzdialenosti 1,5 m.
Novelu zákona v ČR podporilo viacero organizácií spolu s Českým zväzom cyklistiky alebo Českej cyklistickej federácie.
Cieľom novelizácie zákona je zvýšiť bezpečnosť cyklistov na pozemných
komunikáciách a pomôcť Polícii ČR pri rozhodovaní o obmedzovaní a ohrozovaní cyklistov na komunikáciách. Podobné ustanovenia zákona majú uzákonené aj Nemecko, Španielsko alebo Francúzko.
Cyklistika je dnes na vzostupe, cyklisti pritom musia často zdieľať spoločný priestor s automobilmi. Z dopravných štatistík vyplýva, že pri zrážke motorového vozidla s cyklistom, si v 98 % odnesie cyklista ťažké následky.

A čo u nás na Slovensku ? Nevezmeme si príklad z Českej republiky ?

2 % na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky

Je tu chvíľa, keď podávame daňové priznania za predchádzajúci rok. Súčasne je to čas, keď sa vám chceme poďakovať za vašu pomoc pri činnosti Cykloklubu Tatra-Bike Maňa. Táto vaša pomoc je nenahraditeľná rovnako, ako to bolo roky predtým. Aj tohto roku je takisto dôležité, aby ani tá malá – 2 % – časť vašich daní nevyšla nazmar a preto sa aj teraz uchádzame o vaše 2 %, ktoré by mohli zmiznúť bez úžitku.

My vaše 2 % využívame na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky. Vďaka vám s nami môžu tieto cyklotúry absolvovať členovia – juniori, ktorí ešte nemajú svoj príjem.

Naša výzva sa neobracia len na vás, ale aj na vašich ešte zarábajúcich a dane platiacich rodinných príslušníkov, vašich priateľov či kolegov. Aj oni sa vďaka vám môžu stať našimi podporovateľmi. Oslovte ich ak viete, že svoje 2 % neposielajú na inú užitočnú aktivitu a nechávajú ich len tak prepadnúť.

Naše meno:  Cykloklub Tatra-Bike Maňa

Právna forma:  Občianske združenie

Sídlo:  Maňa, časť Veľká Maňa, Školská ul. č. 2, PSČ 941 45

IČO:  42041597

Ďakujeme vám.