Vyhodnotenie cyklotúry Prenčov 2021

Naša tradičná cyklotúra Prenčov sa v tomto roku uskutočnila 4.-6. júna 2021. Bola prvá cyklotúra v roku 2021 po uvoľnení opatrení pre Covid-19.

Cyklotúra začínala 4. 6. 2021 (piatok) pekným počasím o 9,00 hod. odchodom zo Šurian a z Mane. Stretnutie bolo dohodnuté v obci Hul. Odtiaľ sme sa pustili smerom na Levice, Zajačiu dolinu až do Prenčova. Pred nami sa na trasu vydali cyklisti na cestných bicykloch. Cestou sme sa niekoľkokrát zastavili na občerstvenie.

Z prírody okolo sme boli nadšení. Na chatu, kde nás už čakali ostatní členovia klubu, sme prišli asi 15,30 hod. Vybalili sme sa, poukladali sme bicykle, urobili malú údržbu pred jazdou a začali pripravovať guláš na večeru.

Obec Prenčov leží v Prenčovskej kotline pod známym vrchom Sitno, v Štiavnických vrchoch. Jeho poloha je len niekoľko kilometrov od známej obce Svätý Anton, Banská Štiavnica alebo Krupina.

Druhý deň, v sobotu, sme jedna polovica vyrazili k obci Vyhne, kde v lese na lúke je postavený pekný hrad. Odtiaľ sme sa vydali späť do B. Štiavnice na obed a potom na chatu, kde sme boli ubytovaní.

Druhá polovica sa vydala na pešie turistické trasy v okolí Červenej studni.

V posledný deň, v nedeľu, sme sa vracali domov. Cesta bola veľmi príjemná. Kilometre nám pribúdali hravo. Veď sme už klesali dole do doliny. V Kalnej nad Hronom sme si urobili prestávku na doplnenie energie a malé občerstvenie a už sme znovu sadali na bicykle a cieľ – domov.