Z Bratislavy do Komárna po cyklotrase EuroVelo 6

Cykloklub Tatra-Bike Maňa Vás pozýva na cyklotúru z Bratislavy do Komárna. Cyklotúra nás povedie po cyklotrase EuroVelo 6 (s názvom „Od Atlantického oceánu k Čiernemu moru“), ktorá vedie zo Saint-Brévin-les-Pins až do Constanta, čo je približne 4 500 km.

Cyklotúra sa uskutoční dňa 21. 8. 2021. Vlakom o 6,50 hod. sa presunieme zo Šurian do Bratislavy a potom na bicykloch do Komárna. Z Komárna pôjdeme buď na bicykloch alebo znovu na vlaku do Nových Zámkov a Šurian. Kto si chce trasu skrátiť môže sa pridať alebo odpojiť kdekoľvek na trase.

Trasa:
Maňa – Šurany (bicyklom)
Šurany – Bratislava (vlakom)
Bratislava – Komárno (bicyklom)
Komárno – Nové Zámky – Šurany (vlakom alebo bicyklom)

Dĺžka trasy:
Približne 95 km.

Odporúčaný bicykel:
Trekingový alebo horský, na cestnom bicykli sa dá ísť po dohode inou trasou.

Občerstvenie si každý účastník zabezpečí sám.

Prihlásenie sa:
Do 13. 8. 2021 (je dôležité dodržanie termínu prihlásenia sa z dôvodu rezervácie miestenky pre bicykel)

Kontakt:
tatra-bike@tatra-bike.sk, t.č. 0949 685 411.