Cyklotúra Bratislava 2020

Pozývame Vás na cyklotúru do Bratislavy a okolia. Opatrenia proti šíreniu COVID-19 nás prinútili túto plánovanú cyklotúru obmedziť len na územie SR. Časť, ktorú sme mali absolvovať na území Rakúska, musíme vypustiť.
Cyklotúra začína 13. 6. 2020 (sobota) o 10,00 hod. v Bratislave na hl. stanici ŽSR. Na uvedené miesto sa môžeme dopraviť vlakom s odchodom zo Šurian o 8,51 hod. Zo stanice sa presunieme na nábrežie Dunaja a do časti Devín, kde si urobíme prestávku. Potom sa popri rieke Morava presunieme do časti Devínska Nová Ves, kde si pozrieme cyklomost Slobody. Keďže nemôžeme prekročiť štátnu hranicu s Rakúskom vrátime sa späť na nábrežie Dunaja a po moste SNP prejdeme do časti Petržalka, kde nás čaká prehliadka vojenských bunkrov z predmníchovskej doby. Ak sa nám podarí zabezpečiť vstup do vnútra, tak i prehliadka vnútorného vybavenia. Ďalším naším cieľom bude vojenský cintorín v Petržalke. Po jeho prehliadke sa vydáme na cyklotrasu popri Dunaji smerom k časti Čuňovo, kde ukončíme cyklotúru.
Späť sa dostaneme znovu vlakom do Šurian. Celá plánovaná trasa je rovinatá a teda nevyžaduje veľa námahy. Je možné použiť všetky druhy bicyklov.
Informácie poskytne Dušan Herda, t.č. 0949 685 411, e-mail. – 0905448135@orangemail.sk.
Na cyklotúru je treba zabezpečiť vlastné občerstvenie a pripraviť si pitný režim. Tiež je možnosť občerstvenia na trase.
Cestovné vlakom Cykloklub Tatra-Bike Maňa svojim členom preplatí.
Každý účastník sa zúčastňuje cyklotúry na vlastnú zodpovednosť. Treba dodržiavať všetky platné hygienické zásady COVID-19. Deti do 15 rokov, len v sprievode rodičov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *