Plánované akcie jún – december

19.-21. 6. 2020 Cyklotúra po okolí Kováčovej.

27. 6. 2020 Cyklotúra Kde vyviera rieka Nitra.

Možno bude 11. 7. 2020 Cyklotúra Po krásnom Dunaji do Budapešti.

9. 8. 2020 Cyklotúra Zubria zvernica Topoľčianky.

23. 8. 2020 Cyklotúra Kamenné obydlia v Brhlovciach.

4.-6. 9. 2020 Cyklotúra v okolí VD Duchonka.

20. 9. 2020 Cyklotúra Cez Zobor až do Drážoviec.

11. 11. 2020 Pešo na Veľký Inovec.

6. 12. 2020 Mikulášsky výlet. (pešo a možno aj bycyklom)

Cyklotúra Bratislava 2020

Pozývame Vás na cyklotúru do Bratislavy a okolia. Opatrenia proti šíreniu COVID-19 nás prinútili túto plánovanú cyklotúru obmedziť len na územie SR. Časť, ktorú sme mali absolvovať na území Rakúska, musíme vypustiť.
Cyklotúra začína 13. 6. 2020 (sobota) o 10,00 hod. v Bratislave na hl. stanici ŽSR. Na uvedené miesto sa môžeme dopraviť vlakom s odchodom zo Šurian o 8,51 hod. Zo stanice sa presunieme na nábrežie Dunaja a do časti Devín, kde si urobíme prestávku. Potom sa popri rieke Morava presunieme do časti Devínska Nová Ves, kde si pozrieme cyklomost Slobody. Keďže nemôžeme prekročiť štátnu hranicu s Rakúskom vrátime sa späť na nábrežie Dunaja a po moste SNP prejdeme do časti Petržalka, kde nás čaká prehliadka vojenských bunkrov z predmníchovskej doby. Ak sa nám podarí zabezpečiť vstup do vnútra, tak i prehliadka vnútorného vybavenia. Ďalším naším cieľom bude vojenský cintorín v Petržalke. Po jeho prehliadke sa vydáme na cyklotrasu popri Dunaji smerom k časti Čuňovo, kde ukončíme cyklotúru.
Späť sa dostaneme znovu vlakom do Šurian. Celá plánovaná trasa je rovinatá a teda nevyžaduje veľa námahy. Je možné použiť všetky druhy bicyklov.
Informácie poskytne Dušan Herda, t.č. 0949 685 411, e-mail. – 0905448135@orangemail.sk.
Na cyklotúru je treba zabezpečiť vlastné občerstvenie a pripraviť si pitný režim. Tiež je možnosť občerstvenia na trase.
Cestovné vlakom Cykloklub Tatra-Bike Maňa svojim členom preplatí.
Každý účastník sa zúčastňuje cyklotúry na vlastnú zodpovednosť. Treba dodržiavať všetky platné hygienické zásady COVID-19. Deti do 15 rokov, len v sprievode rodičov.