2 % na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky

Je tu chvíľa, keď podávame daňové priznania za predchádzajúci rok. Súčasne je to čas, keď sa vám chceme poďakovať za vašu pomoc pri činnosti Cykloklubu Tatra-Bike Maňa. Táto vaša pomoc je nenahraditeľná rovnako, ako to bolo roky predtým. Aj tohto roku je takisto dôležité, aby ani tá malá – 2 % – časť vašich daní nevyšla nazmar a preto sa aj teraz uchádzame o vaše 2 %, ktoré by mohli zmiznúť bez úžitku.

My vaše 2 % využívame na spoznávanie prírody a miest Slovenska cestou cykloturistiky. Vďaka vám s nami môžu tieto cyklotúry absolvovať členovia – juniori, ktorí ešte nemajú svoj príjem.

Naša výzva sa neobracia len na vás, ale aj na vašich ešte zarábajúcich a dane platiacich rodinných príslušníkov, vašich priateľov či kolegov. Aj oni sa vďaka vám môžu stať našimi podporovateľmi. Oslovte ich ak viete, že svoje 2 % neposielajú na inú užitočnú aktivitu a nechávajú ich len tak prepadnúť.

Naše meno:  Cykloklub Tatra-Bike Maňa

Právna forma:  Občianske združenie

Sídlo:  Maňa, časť Veľká Maňa, Školská ul. č. 2, PSČ 941 45

IČO:  42041597

Ďakujeme vám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *